2016 m. gegužės 29 d. Katastrofa – Ozo tapyrai 3 : 2 - LFE